Rating排行榜上榜规则:最近6个月【2020-10-17~2021-04-15】参与比赛的同学即可上榜!努力比赛争取不要被其他同学挤下去哦!
Rating排名 用户名 学校 简介 Rating
134 GensokyoLover 浙江农林大学 2074
164 zafu_王子超 浙江农林大学 咳咳 1998
316 ZAFU_张烨浩 浙江农林大学 1827
599 杨成艺-大数据202 浙江农林大学 1661
713 EmpireStateOfMind 浙江农林大学 1617
784 ZAFU_陈志伟 浙江农林大学 dddddd就是这样 1592
891 ZAFU_任松涛 浙江农林大学 1555
964 来跟哥哥玩啊 浙江农林大学 哥哥会飞哦 1532
981 沈晔 浙江农林大学 1527
1136 ZAFU_戴雨欣 浙江农林大学 1480
1282 ZAFU_陈城 浙江农林大学 1444
1326 ZAFU_陈昱帆 浙江农林大学 1434
1351 ZAFU_朱泽华 浙江农林大学 1429
1405 ZAFU_孟炜浩 浙江农林大学 violet 1418
1457 ZAFU_戴振龙 浙江农林大学 1406
1561 ZAFU_葛霞霞 浙江农林大学 1387
1587 ZAFU_曾唯策 浙江农林大学 1382
1647 ZAFU_陈冉杨 浙江农林大学 浙江农林大学 1371
1817 zafu_徐放 浙江农林大学 1341
1889 周宇昕 浙江农林大学 1328
1928 copper623X 浙江农林大学 1323
1940 ZAFU_陈允魁_计算机194 浙江农林大学 1321
2481 glTeee 浙江农林大学暨阳学院 1248
2529 陈浩__ 浙江农林大学 陈浩 1242
2693 ZAFU_邵晨恒 浙江农林大学 1224
2693 WindFlare 浙江农林大学 1224
2845 ZAFU_张凌赫 浙江农林大学 菜到入土 1206
2922 zafu_王润东 浙江农林大学 1198
2977 zafu_周源 浙江农林大学 1189
3048 ZAFU_20_叶露仁 浙江农林大学 1181
3058 ZAFU_20_章恒磊 浙江农林大学 1179
3086 郑懿 浙江农林大学 1175
3180 zafu_姜逸辉 浙江农林大学 1165
3207 ZAFU_夏周全 浙江农林大学 ZAFU_夏周全 1162
3234 ITami 浙江农林大学 1159
3296 赖皮狗 浙江农林大学 1152
3369 zhubingyan 浙江农林大学 1144
3479 ZAFU_王荣峥 浙江农林大学 呵呵 1131
3500 ZAFU_张久祎 浙江农林大学 1129
3535 严滢 浙江农林大学 1126
3588 Z_FeAM 浙江农林大学 1121
3620 ZAFU_夏佳斌 浙江农林大学 1117
3774 zafu_panjiabin 浙江农林大学 1101
4121 zafu林易寒 浙江农林大学 1064
4146 ZAFU_高俊 浙江农林大学 犹豫就会败北 1061
4329 ZAFU_ZMJ 浙江农林大学 1045
4339 冬瓜大大 浙江农林大学 1044
4710 Huvnon 浙江农林大学 ku ku de shuai ge 1012
4724 浙农林物联网徐昊 浙江农林大学 1011
5025 zafu_戴康成 浙江农林大学 985